Toplam 2 sonuç bulundu. Gösterilen sonuçlar: 1 - 2 arası

Konu: Konu Açarken Başlık Seçimleri ve Anlatım Bozuklukları-Dil Yanlışları

 1. #1
  Üye static - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2005
  Bulunduğu Yer
  istanbul Rep:onyüzbinmilyon
  Mesajlar
  2.377

  Konu Açarken Başlık Seçimleri ve Anlatım Bozuklukları-Dil Yanlışları

  Açılan konular, atılan mesajlar Türkçe kuralarına uymuyorsa Üyelik Sözleşmesi 6. Madde gereği Editörler tarafından düzenlenecektir.

  Madde 6. Forum Editörleri yolladığınız konu ve mesajları anlam - görüntü bütünlüğünün ve Türkçe dil bilgisi kurallarının sağlanması için düzenleme hakkına sahiptir.


  Genel olarak uyulması gereken Türkçe kuralları:  İMLA ve NOKTALAMA YANLIŞLARI

  - Söylenmek istenen ile yazılanın aynı anlamda olması için imlâya dikkat edilmeli ve noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmalıdır.

  Bu yıl karınızı ortaklarınızla paylaştınız mı? (Bu yıl kârınızı ... biçiminde yazılmazsa paylaşılan kâr olmaz.)

  Farklı hizmet, karlı alış veriş. (Farklı hizmet, kârlı alış veriş.)

  Kendisini taktir ediyoruz. (taktir: damıtma, takdir:beğenip değer verme)

  - Noktalama işareti kulanıldığı zaman diğer kelimeye geçmeden bir boşluk bırakılmalıdır.

  Örneğin; Siyah ile yazılan yerlere dikkat!

  Doğru olan metin;
  Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapçada sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir dili seslerden cümlelere kadar, ihtiva ettiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde mana ve vazife olarak inceleyen ilme dilbilgisi denir. Dil bilgisi, diğer birçok kuralın aksine belirli bir grup tarafından hazırlanmayıp, o dili kullanan insanların zaman geçtikçe gerekli kuralları yaratmalarından veya varolan kuralları dilin gelişimine değiştirmelerinden oluşur.
  Yanlış olan metin;
  Dil bilgisi,dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır.Arapçada sarf ve nahv ilmi,batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır.Bir dili seslerden cümlelere kadar,ihtiva ettiği bütün dil birliklerini,geniş bir şekilde mana ve vazife olarak inceleyen ilme dilbilgisi denir.Dil bilgisi,diğer birçok kuralın aksine belirli bir grup tarafından hazırlanmayıp,o dili kullanan insanların zaman geçtikçe gerekli kuralları yaratmalarından veya varolan kuralları dilin gelişimine değiştirmelerinden oluşur.

  DAHİ ANLAMINDAKİ ''de''

  - Gayet kolay: “dahi” anlamına gelen “de” ve “da” ait olduğu kelimeden ayrı yazılır.

  “de” bağlacı
  Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı ve de, da şeklinde yazılır; bitiştirilmez, te, ta şeklinde yazılmaz. “ya” ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır: “ya da”

  Örneğin: “Olayı kendi açısından izleyen Aysel de şaşırmıştı ilk önce.”

  Bir yer söz konusu olduğunda ise “de” ya da “da” eki bitişik yazılır: “Döndü, dolaştı, yeniden deniz kıyısında buldu kendini.”


  BAĞLAÇ OLAN "ki"

  Bağlaç olan “ki” de ayrı yazılır. Örneğin, “Hem neden yalan söylesin ki, bunda da hoşnutsuz kalınacak bir yan bulamaz.”

  Hatta, soru anlamındaki “mi” de ayrı yazılır. Örneğin, “El midir iş gören, yoksa taş mı?”


  SORU EKİ mı, mi, mu, mü

  - Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

  -Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

  -Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

  UYARI: Vazgeçmek birleşik fiili, mi soru ekiyle birlikte kullanıldığında iki ayrı biçimde yazılabilir: Vaz mı geçtin? Vazgeçtin mi?


  ANLAMSAL BOZUKLUKLAR

  YANLIŞ ANLAMDA KULLANILAN SÖZCÜK
  Doğru bir anlatımda her sözcük verilmek istenen düşünceyi tam karşılamalıdır. Aynı kökten türeyen veya birbirini andıran sözcüklerin anlamlarına dikkat etmek gerekir. Anlamları ayrı olan bu tür sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması veya sözcüğün karşıladığı kavrama uygun olmayan biçimde kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

  Bu sözcük Türkçe sözcüklerin tümünü kaplıyor.
  Kapsıyor

  Zamanında haberimiz olması yüzünden olay büyümedi
  Olduğu için

  Söylediğin olay, 13 Ekim 1991 yılında yaşanmıştı
  tarihinde

  Ağacın altına yayılıp güzel bir uyku çekti
  Uzanıp


  ANLAMCA ÇELİŞEN SÖZCÜKLERİN KULLANILMASI

  Bir anlatımda düşünceyi ileten sözcüklerin birbiriyle çelişmemesi gerekir.
  Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğunun nedenlerinden biridir.

  Belki onun da seni aradığından eminim.
  Olasılık kesinlik

  Annenin sana asla kızacağını sanmıyorum
  Kesinlik olasılık

  Hiç şüphesiz olan biteni duymuş olmalı
  Kesinlik olasılık


  GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANILMASI

  Doğru bir anlatımda her sözcük, düşünceyle ilgili bir kavramı karşılamalıdır. Aynı kavramı karşılayan birden fazla sözcüğün, işlevi olmayan bir sözcüğün veya ekin; yardımcı eylemlerin gereksiz kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

  Son sözleri hepimizi öfkeli kıldı.
  Öfkelendirdi

  Geçen hafta hastaydı; ama şimdi iyi oldu
  İyileşti.

  Üç gün süreyle ondan haber bekledik.
  (Gereksiz)


  DEYİM ve ATASÖZÜ YANLIŞI

  Gerek deyimler, gerekse atasözleri kalıplaşmıştır. Yerine anlamdaşları konarak bile sözcükleri değiştirilemez. Atasözlerinin çekimlenmesi de olanaksızdır. Bunlar yapıldığı takdirde iletilmek istenen anlam zayıflar ya da yok olur. Bu da anlatım bozukluğuna yol açar.


  Fasulye oda bakla sofa - yanlış
  Nohut oda

  Onu elinde oynatırsın - yanlış
  Parmağında

  İşe girdim ama bacım ağladı - yanlış
  Anam


  MANTIK YANLIŞI

  Bilinenlere aykırı bilgiler mantıksızdır. Ayrıca kavram ve durumların da önemliden önemsize veya önemsizden önemliye sıralanması gerekirken tersi yapılırsa bu da mantık yanlışına yol açar.

  Araba geri kaçınca vitesi boşa aldı. Yanlış
  Vitesi boşa alınca araba geri kaçtı. Doğru

  Ankara’nın muhtarı karşılandı – Yanlış
  Ankara’nın valisi karşılandı – Doğru

  Konuşabilirsin, hatta ağzını açabilirsin – Yanlış
  Ağzını açabilirsin; hatta konuşabilirsin – Doğru

  Şeftaliye dokunamam, onu yemem bile – Yanlış
  Şeftali yemem; ona dokunamam bile – Doğru

  Dil bilgisi bakımından doğruluk

  a) Yapılışları yanlış olan kelimeler

  Dilimize Arapçadan çokluk biçimiyle giren beyanat (beyanlar), efkâr (fikirler), erzak (rızıklar), evliya (veliler), maruzat (arz edilenler) gibi kelimeler zaten çokluk olduklarından bunların Türkçe çokluk ekiyle (-lar, -ler) tekrar çokluk yapılması yanlıştır.

  Dilde olmayan gramer biçimleriyle kelimeler oluşturmak da yanlıştır:

  abicim (ağabeyciğim), alıkoyulan (alıkonulan), ayıpsın (ayıp ediyorsun), bakkalcı (bakkal),bissürü (bir sürü), , cevaplamak (cevaplandırmak), çekilebilinir (çekilebilir), çirkinletmek (çirkinleştirmek), demincek (demin), dolayında (dolaylarında), fulle, ful yap (doldur, tamamla), geçebilemedi (geçemedi), iptal ol- (iptal edil-), napcaz (ne yapacağız), ne ki (ne var ki), özelliklen (özellikle),redetti (reddetti), sormiyyim (sormayayım), tayin ol- (tayin olun-, tayin edil-), yaparaktan (yaparak), yeyildi (yenildi) gibi.

  b) Yardımcı fillerin yanlış kullanılması

  et- ve yap- yardımcı fiillerinin birbirlerinin yerine kullanılması veya gerekmediği hâlde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar:

  ayar yap-( ayarla-), bekleme yap- (bekle-), bülten yap- (bülten çıkar-), etki et- (etkile-), gecikme yap- (gecik-), kuşku et- (kuşkulan-), şüphe et- (şüphelen-), umut et- (um-) gibi.

  Son zamanlarda bilhassa batı dillerinden yapılan yanlış çevriler sebebiyle al- fiili de yardımcı fiil gibi kullanılmaya başlanmıştır: banyo al-, duş al-, çay al- (çay iç-), istek al- (isten-), kahve al-, yenilgi al- (yenil-) vb. gibi.

  c) Eksiklik

  Özellikle birleşik cümlelerde ve sıralı cümlelerde ögelerden herhangi birinin eksik olması anlatım bozukluğuna sebep olur. Aşağıdaki cümlelerde parantez içine alınan kelimeler asıllarında yazılmadığı için anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlelerdeki anlatım bozuklukları parantez içindeki kelimelerin yazılmasıyla giderilebilir:

  Sen içeri (giriyorsun) ben dışarı doğru çıkıyorum. (yüklem eksikliği)

  Ekonomik kriz böyle devam ederse ben işimden (olacağım) sen de parandan olacaksın. (yüklem eksikliği)

  Sigarayı az, (içerim) içkiyi hiç içmem. (yüklem eksikliği)

  Hastanın kanlı gömleğini çıkarıp ( ) soydu. (neyi, kimi soydu?)

  Kanserin tedavisini artık bulalım ve (kanseri) yenelim. (nesne eksikliği)

  Dişçi, çürük dişi çekip (çocuğu) eve yolladı. (nesne eksikliği)

  Aybike’nin tehlikede olduğunu ben de biliyordum ve (onu) uyardım. (nesne eksikliği)

  İşbirliğiniz için herkese teşekkür ederiz.
  Konu tigle35 tarafından (11-03-2009 Saat 11:26 ) de değiştirilmiştir.

 2. #2
  Üye Barış - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2005
  Bulunduğu Yer
  Ankara
  Mesajlar
  8.187

  Konu Açarken Başlık Seçimleri ve Anlatım Bozuklukları - Dil Yanlışları

  Açılan konular, atılan mesajlar Türkçe kuralarına uymuyorsa Üyelik Sözleşmesi 6. Madde gereği Editörler tarafından düzenlenecektir.

  Madde 6. Forum Editörleri yolladığınız konu ve mesajları anlam ve görüntü bütünlüğünün sağlanması için düzenleme hakkına sahiptir.
  İlgili Kurallar:

  Büyük/Küçük harfler:

  BAŞLIĞIN TÜMÜNÜN BÜYÜK HARFLERLE YAZILMASININ BAĞIRMA ANLAMINA GELDİĞİNİ YAZMAYACAĞIM BİLE, çünkü vBulletin sağolsun tamamen büyük yazılmış başlıkları otomatik olarak düzenleyebiliyor, "BİLGİSAYARIM BOZULDU"yu "Bilgisayarım Bozuldu" şekline çeviriyor.

  Bu maddede bahsetmek istediğim olay, baş harflerin ne zaman büyük, ne zaman küçük oluşunun hoş duracağı. Diyelim ki sisteminiz bir hata mesajı yüzünden açılmıyor - hatta örneği canlandırayım da 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında yaşadığım problemi kullanayım: Bilgisayarım, ootmapi.dll dosyası bulunamadı diye açılamıyordu, hem de hiçbir şekilde - ne Güvenli Kip'te, ne normal modda. Bu sorunumu bir başlık olarak açacak olsaydım şöyle seçeneklerim vardı:
  • Sistemim, Ootmapi.dll Hatası Yüzünden Açılmıyor
  • Sistemim, ootmapi.dll hatası yüzünden açılmıyor
  • sistemim, ootmapi.dll hatası yüzünden açılmıyor
  Hangisi size göre daha hoş duruyor? Bu, kişiden kişiye değişmesinin çok mümkün olduğu bir konu, ama ben ikinci şıkkı işaretleyeceğim. Birinci şıkkı şöyle bir durumda işaretlerdim ama:
  • Oray Eğin, Dünyanın En Hızlı Bilgisayarını Üretti
  • Oray Eğin, dünyanın en hızlı bilgisayarını üretti
  • oray eğin, dünyanın en hızlı bilgisayarını üretti
  Yani haber değeri taşıyan konu başlıklarında tüm baş harflerin büyük olmasını daha uygun görüyorum. Ama dediğim gibi, bu olay, başlık seçimleri içinde kişiden kişiye değişkenlik gösterme ihtimali en yüksek olay olmalı.

  Konuyu özetleyecek, kısa başlıklar bulabilmek:


  En önemlisi ve herkesin hemfikir olacağı konu budur bence. Bölümleri görüntülerken veya Yeni Mesajlar'a bakarken hangimiz ikinci satıra geçmiş başlıklara sempati duyuyoruz? Küçük bir ayrıntı olabilir ama fikrimce konunun ilgi çekmesi açısından çok önemli bir detay. Şu haberi ele alalım:
  • "Haydi Kızlar Okula" Kampanyasına Dell Firması 30 Milyon Dolar Destek Verdi
  Bunu daha kısa yazmak mümkün müdür?
  • "Haydi Kızlar Okula" Kampanyasına Dell'den 30 Milyon $ Destek
  Mümkündür.
  • "Haydi Kızlar Okula" Kampanyasına Dell'den Destek
  Çok mümkündür. 30M$ ifadesini konu başlığına yazmak gerekli gibi gözükebilir, ama konunun çekiciliğini azaltan bir etmendir "çok iyi özetlemek". Demek istediğim şu; konuya ilgi duyan kişi başlıkta yeterli bilgiyi aldığını hissederse ve konuyla ilgili söyleyecek bir sözü yoksa konuya bakmaz bile. Ama dikkatinizi çekerim, bu özetleme meselesinin kesinlikle optimum seviyede olması gerekir. Şu tarz bir başlık:
  • Dell'den Büyük Destek
  ilgi çekebilir, fakat antipati uyandırır (ben yazarken nefret ettim kendimden). Bu başlık inandırıcı gelmeyebilir, fakat benzer formatta çok başlık düzenlediğimi hatırlıyorum .


  Aciliyet belirten gereksiz ekler:

  Öncelikle belirteyim, bunu çok konu başlığında gördüm ama kişinin kötü bir niyeti olamayacağından hiçbir antipati hissetmedim. Sadece ikinci maddeye bağlı kalma isteğiyle yazıyorum bunu.

  Bir mesaja "acil!" eki koymanız, başlığı okuyan üyeyi gaza getirip "Bilgim olmasa bile yardım etmeye çalışayım" zihniyetine sokmaz. Bilgisi olan zaten başlıkta özetlediğiniz olayı çözme amacıyla açar konuyu, fazladan bir "acil" koymanız veya "lütfen yardım" demeniz başlığı uzatmaktan ve hatta Allah korusun, başlığı iki satıra taşırmaktan öteye götürmez .


  Aciliyet belirten gereksiz İngilizce-Türkçe ekler:

  Başlıkların İngilizce-Türkçe karaşık kelimeler ile yazılması büyük bir hatadır. Örnek: "yardım plz"


  Aciliyet belirten gereksiz İngilizce-Türkçe başlıklar:

  Konu içeriğini yansıtmayan başlıklarda kulanmayınız. Ekler ile ilgili anlatılanların devamı olarak bu eklerin sadece başlık olarak kulanılması durumudur. Bu tür başlıklar hem sizin için hem de size yardım etmek isteyenler için zaman kaybıdır. Örnek:"Acil yrdım plzzz... "
  Konu zinarali tarafından (21-04-2008 Saat 17:52 ) de değiştirilmiştir.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Okuduğunuz Konuya Benzer Konular

 1. Sistem Açıkları Ve Kapatılması
  By booster in forum Güvenlik Kavramı ve Kurallar
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 17-12-2007, 17:59
 2. Virus Nedir?
  By TanSu in forum Bilgisayar Zararlıları
  Cevap: 27
  Son Mesaj: 09-11-2007, 21:59
 3. Hacker'lar sistemlere nasıl girerler... ve yakalanırlar!
  By TeknO in forum Güvenlik Kavramı ve Kurallar
  Cevap: 23
  Son Mesaj: 12-07-2007, 22:10
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj: 16-10-2006, 15:13
 5. !!! Virüs Programları Yazılım Arşivi !!!
  By josephe in forum Anti-Virus Yazılımları
  Cevap: 11
  Son Mesaj: 11-10-2005, 22:18

Tags for this Thread

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •